News

Archive

Blog

Archive

Archeological services

Archeologické památky jsou jedinečným, nenahraditelným a konečným zdrojem informací pro poznání kulturní minulosti území nynější České republiky a jako takové jsou součástí národního i světového kulturního dědictví, jehož ochraně by měla být věnována maximální pozornost.

• Archive
• Library
• Information for builders
• Department of archeological monument care
• Analytical conservation

Our services

Publications

All publications
All publications

We cooperate intensively with many institutions, researchers and students.

How to establish cooperation with ARUB?

Výzkumná témata