Jak žily velkomoravské elity?

Ve výpravné knižní novince Great Moravian Elites from Mikulčice představujeme svět velkomoravských elit na výsledcích dlouholetých výzkumů jedné z nejvýznamnějších lokalit 9. století.

Zakoupit publikaci
Jak žily velkomoravské elity?


Archeologické služby

Archeologické památky jsou jedinečným, nenahraditelným a konečným zdrojem informací pro poznání kulturní minulosti území nynější České republiky a jako takové jsou součástí národního i světového kulturního dědictví, jehož ochraně by měla být věnována maximální pozornost.

• Archiv
• Knihovna
• Informace pro stavebníky
• Referát archeologické památkové péče
• Analytická konzervace

Naše služby

Odborné a popularizační publikace

Všechny publikace
Všechny publikace

Na výzkumech intenzivně spolupracujeme s řadou institucí, vědeckými pracovníky a studenty.

Jak navázat spolupráci s ARÚB?

Výzkumná témata